ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เสธ.ทภ.4 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อ 17 ต.ค.61 เวลา 0830 พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับหน่วยพระราชทานส่วนราชการ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ใน จว.ส.ฎ. ณ มหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จว.ส.ฎ. โดยมี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ *การรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ จัดให้มีโรงครัวพระราชทาน ที่ดำเนินการประกอบอาหารโดยจิตอาสาฯ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมสมัครลงทะเบียน