ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2561 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารและหน่วยงานตำรวจ ณ ห้องประชุมสารสิน สถานีตำรวจภูธรภาค 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา