ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ พลทหารสุก ทองสุก อายุ 99 ปี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 1400 พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ พลทหารสุก ทองสุก อายุ 99 ปี ณ วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0056303/19 ทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามเอเชียบูรพา) ผู้ที่ได้เคยเสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วในอดีต.