ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.๑๕ จัดการประชุมแนวทางการขยายผลการอบรม จิตอาสา๙๐๔

วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.๑๕ เป็นประธานจัดการประชุมแนวทางการขยายผลการอบรม จิตอาสา๙๐๔ ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.๑๕ โดยมี รอง เสธ.พล.ร.๑๕ ผบ.หน่วยขึ้นตรง พล.ร.๑๕ และ ฝสธ.พล.ร.๑๕ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีแผนกำหนดการปฏิบัติในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พ.ค.๖๑ จำนวน ๓ ค่าย คือ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, ค่ายสิรินธร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ตามลำดับ