ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ม.๑ เป็นในประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โดยมี คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ และคณะ ร่วมในพิธี  ณ บริเวณโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์