ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบ.บชร.1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ บชร.1

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 พลตรี สุรเดช ประเคนรี ผบ.บชร.1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ บชร.1 ณ อาคารสโมสรศรีอุทัย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี