ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง จก.สห.ทบ.ประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 0900 น.พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรรณรินทร์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 9 ณ แหล่งสมาคม กรมการสารวัตรทหารบก