ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบ 54 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2561 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน "วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบ 54 ปี" โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดพิษณุโลก