ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 เวลา 1300 พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.(2) ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 2 ที่มาทำการฝึกวิชาการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ณ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี โดยมี พ.อ.สุกิจ ทั่งทอง รอง ผบ.ศม.(2) ให้การต้อนรับ