ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 0900 พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ