ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2 มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ พิมพ์พรรณ รัตน์วิเชียร ผู้แทน คุณ จินตนา ถาวรธนสาร ได้มอบรถวีลแชร์( Wheelchair ) ให้กับผู้พิการในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
✨ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
✨หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอด่านขุนทด เพื่อมอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ที่หอประชุมอำเภอฯ
✨และที่บ้านนางนาค แสไพศาล ที่ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ บ้านบุ ตำบลสระเข้ อำเภอด่านขุนทด