ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ผบ.นสศ. ประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.45 น. พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานพิธี ตรวจพลสวนสนามของทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี หน่วยบัฐชาการหน่วยสงครามพิเศษ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ มาร่วมในพิธี มีหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี 17 กองพัน ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มณฑลทหารบกที่ 13


ก่อนตรวจพลสวนสนามของบรรดาทหารในพื้นที่ ได้มีการแสดงอิงประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นวันกองทัพไทย โดยการแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก ซึ่งนักแสดงมาจากบรรดาทหาร มณฑลที่ 13 จังหวัดลพบุรี แถมยังมีนักแสดงหลายๆท่านที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีตามละคร พร้อมมีม้าและช้างร่วมแสดงอย่างครบครัน