ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 0930 พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ย. เข้าร่วมโครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธาน ณ วัดบูรณ์ ม.3 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ