ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วย นสศ.

เมื่อ 18 ธ.ค.60 พลเอกเฉลิมชัย ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ก่อนช่วงปีใหม่ โดยมี พลโทสุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. ให้การต้อนรับ