ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันคล้ายวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานใน
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 65 (19 พฤศจิกายน 2560) ณ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม