ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2560ผลัดที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 17 พ.ย.60 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พบปะให้โอวาท และแนะนำผู้บังคับบัญชา ของกองพล และหน่วยขึ้นตรง ให้กับกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ณ สนามฝึก ร.4 พัน.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก