ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เปิดหลักสูตรนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวนรุ่นที่9

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน2560 พ.อ.(พ)วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ รอง จก.สห.ทบ.เป็นประธานเปิดหลักสูตรนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวนรุ่นที่ 9 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมทหารสารวัตรทหารบก