ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดินทางตรวจผลการดำเนินงานของ สนภ.2 นทพ.

เมื่อ 201300 พ.ย.60 พล.ต. วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร พร้อมด้วย พ.อ. ปรีชา สาลีผล รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. เดินทางตรวจผลการดำเนินงานของ สนภ.2 นทพ. ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ดังนี้ 1. งานซ่อมผิวลูกรัง กว้าง 5 ม. ระยะทาง 9.30 กม. บ.นาเตย ม.10 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 2. งานบริหารจัดการน้ำ งานขุดลอกหนองตอก ขนาดพื้นที่ 39,411 ตรม. ลึก 4 ม. บ.ดอนกลอย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง