ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

WHO ARE YOU ?: เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องจากรับตำแหน่งใหม่

WHO ARE YOU ?: เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องจากรับตำแหน่งใหม่: วันนี้ 11 ต.ค.60 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพร พร้อมมูล ...