ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560

12 ตุลาคม 2560 เวลา 1030 พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารช่าง พร้อมคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 ของ กองพลทหารช่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2560 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายบุรฉัตร