ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดราษฎร์นิยม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร