ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยาย การปฏิบัติ ของ นปพ.ร่วมประจำจังหวัด นราธิวาส

เมื่อ 10 ก.ย.60 เวลา 1000 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยาย การปฏิบัติ ของ นปพ.ร่วมประจำจังหวัด นราธิวาส และได้กรุณาพบปะกล่าวให้โอวาทกับกำลังพล และให้แนวทางปฏิบัติโดยมุ่งเน้นใช้กำลังเชิงรุกการรักษาความปลอดภัยห้วงถวายพระเพลิงพระบรมศพ และได้มอบเงินบำรุงขวัญให้กับหน่วย