ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มทบ.28 พิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

วันที่ 13 ต.ค.60 เวลา 1630 พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผวจ.เลย เป็นประธาน ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย