ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อม

26 มิถุนายน 2560
พลโท ศักดา เปรุนาวิน แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พ.อ.ฉลองชัย ยาวะโนภาส พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ ร่วมคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อม ทดสอบแผนป้องกันประเทศ การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลตรี ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ กล่าวบรรยายการสรุป ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น