ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิ.ย.60
พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รอง ผบ.มทบ.26 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก " ทำดีเพื่อพ่อ " สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ณ สวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ / กกร.มทบ.26