ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีรับเข็มเครื่องหมายและพิธีประดับยศ

27 มิ.ย.60
พล.ต.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห.เข้าพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แหล่งสมาคม พล.ม.2รอ.