ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานในพิธีรับ - มอบ

27 มิ.ย.60 เวลา 1000
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธี รับ - มอบ ผลิตภัณฑ์ยางพาราแอสฟัลท์ จาก บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 45 ถัง เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางพื้นที่บริเวณโครงการแปลงนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ในการเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บก.ม.พัน.9 พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก