ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

28 มิ.ย.60
พลตรี ธานินทร์ สนิทชน เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาภายใน กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา