ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค

28 มิถุนายน 2560
พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทภ.2” เพือติดตาม/ประเมินผลตามโครงการ 21 วันเปลี่ยนชีวิต พิชิตพุง พิชิตโรค ครั้งที่ 1 ซึ่งดำเนินการโดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ณ สนามหญ้าหน้าตึก กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา