ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ.

19 มิ.ย.59
พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(1) พร้อมคณะ เข้าคารวะ ผบ.พล.ม.2 รอ พร้อมทั้งทำการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติภารกิจ ของคณะกรรมการ การตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ. และ การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. โดยตรวจหน่วย ม.พัน.29.รอ., ส.พัน.12 รอ.และ ม.1พัน.1 รอ. ในพื้นที่ พล.ม.2 รอ.