ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่าง ทบ. และสิงคโปร์กิจกรรมใหม่

วันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 1100
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่าง ทบ. และสิงคโปร์
รหัส Kocha Singa17 โดย กองพลทหารราบที่ 4 ได้จัดกำลังพล เข้ารับการฝึก จำนวน 132 นาย และ ได้พบปะ ให้ใจกำลังพลที่เข้ารับการฝึก ณ สาธาณรัฐสิงคโปร์