ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ให้ความสำคัญระบบ รปภ." ป้องกันดีกว่าแก้ไข "

23 พ.ค.60
พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร ให้ความสำคัญระบบ รปภ." ป้องกันดีกว่าแก้ไข " ช่วยกันตรวจช่วยกันป้องกัน โดยจัดชุดตรวจบริเวณช่องทางเข้าออก เน้นการตรวจ รปภ.บุคคล และยานพาหนะ เข้า-ออก ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร เน้นย้ำให้ จนท. ตรวจอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา