ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีทำบุญซำฮะ

๓๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๗๑๙ UPDATE!!!
พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีทำบุญซำฮะ (ชำระสิ่งอัปมงคล-บุญเดือนเจ็ดในฮีตสิบสอง) ณ ศาลหลักเมือง บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด