ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจความพร้อมของ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

29 พ.ค.60 UPDATE!!!
พล.ต.ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ประธานพิธีตรวจความพร้อมของ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.5 นทพ. ประกอบด้วย รถกู้ภัยขนาดใหญ่, รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว, เรือยนต์, เรือท้องแบน, รถครัวสนาม, เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บก.สนภ.5 นทพ.