ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก

31 พ.ค.2560
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมค่ายฝึกและชมยุทโธปกรณ์ของ ทบ.สิงคโปร์ /ปิดฝึก “KOCHA SINGA 2017” ​ และเดินทางไปยังพื้นที่การฝึก Murai Urban Training Facility ซึ่งเป็นสนามฝึก การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง โดยได้ชมการสาธิตการสนธิกำลังปฏิบัติการในเมือง ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกสิงคโปร์ ผบ.ผบ.เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมกองทัพบกไทย - กองทัพบกสิงคโปร์ รหัส “KOCHA SINGA 2017” ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีในระดับกองพันทหารราบ. ที่กองทัพบกทั้งสองประเทศจัดการฝึกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้กองทัพบกส่งกำลังจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 เข้าร่วมการฝึกกับ กองพันทหารราบที่ 41 กรมทหารราบยานเกราะของกองทัพบกสิงคโปร์ ในระหว่าง 22-31 พฤษภาคม 2560