ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

สรงกรานต์ ผอ.ศวพท.วท.กห.

110900 เม.ย.60 พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห.นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ศวพท.วท.กห. สรงน้ำพระ และขอรับพรจาก ผอ.ศวพท.วท.กห.เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศวพท.วท.กห.ชั้น 2