ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 11 เม.ย.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ธวัธชัย  ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบเครื่องดื่มให้กับชุดปฏิบัติงานบริการประชาชน โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นอภ.ปักธงชัย ให้การต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชน ทางหลวงหมายเลข 204 ด้านหน้า อบต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.