ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจเซ็นรับเครื่อง

วันศุกร์ 28 เมษายน 2560
พ.อ.(พ)อัครพล  พงษ์สวัสดิ์ ผอ.กองไซเบอร์ ทบ.บก.ทบ.ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์