ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจการปฏิบัติราชการที่ นพค.16 จว.เพชรบูรณ์

24 เม.ย.60 
พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร การตรวจการปฏิบัติราชการที่  นพค.16 จว.เพชรบูรณ์