ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

ร่วมงานไว้อาลัย


เชิญร่วมงานศพ นางมัจฉา  อุปสาร มารดา พ.อ.ชูชาติ  อุปสาร 
ณ วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
5-8 ต.ค.60 เวลา 17.30 น. สวดพระอภิธรรม
เสาร์ 7 ต.ค.60  จปร.32 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
จันทร์ 9 ต.ค.60 เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิง


เชิญร่วมงานศพนางสุมาลี เกิดแสง มารดา พ.อ.วิโรจน์ เกิดแสง 
ณ ศาลา 10 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม.
พุธ 271600 ก.ย.60 รดน้ำศพ, 27 ก.ย.- 1 ต.ค.60 สวดพระอภิธรรม
พฤหัส 281830 ก.ย.60  จปร.32 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
จันทร์ 021600 ต.ค.60 พระราชทานเพลิง

วันที่ 12 ก.ย.60 จปร.32 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.สุทัศน์ ทัศนวงศ์วรา บิดา พ.อ.สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา ณ ศาลา 3 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีวันพุธที่ 9 สิงหาคม 60 จปร.32 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานศพ นางรัตนา เงินบำรุง มารดา ของ พลตรี สุภรัตน์ เงินบำรุง รองปลัดบัญชีทหาร ณ ศาลา 10 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และ พระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ เมรุ 1