ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เสียงปืนสงบลงที่ชายแดนใต้.พล.อ.วิชาญ สุขสง