ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ทำบุญ สโมสร จปร.32/Club 21

26 พฤศจิกายน 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น และเพื่อนสมาชิก จปร.32 ร่วมทำบุญ และ อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน จปร.32 ที่จากไป  ณ สโมสร จปร.32/Club21 หมู่บ้านชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์แอนด์กอล์ฟอเวนิว 100/202 ซอย 29 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
พิกัด https://maps.app.goo.gl/fV2w4MWR4Zi1xbmP6?g_st=ic