ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

ผบ.ทหารสูงสุด บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางรับราชการทหาร ให้แก่ นนร.

เมื่อ 22 กันยายน 2566 เวลา 1430  พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางรับราชการทหาร" ให้แก่ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-5   ณ หอประชุม รร.จปร. เขาชะโงก นครนายก