ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

จปร.๓๒ มอบทุนการศึกษา นักเรียนเตรียมทหาร

26 พ.ค.66 เวลา 10:00 น. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และ ประธานรุ่น จปร.32 มอบให้ พล.อ. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร (ทบ.) เป็นผู้แทน พร้อมคณะ จปร.32 มอบทุนการศึกษาแก่ นตท.ชั้น 1 และ 2 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ณ รร.ตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก