ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จัดโดย สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยปีนี้ 2565

สมาชิก จปร.32 ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.พล.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก

2.พล.ต.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์

ขอแสดงความยินดี กับทั้งสองท่าน