ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่ 1 เมษายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระเมษายน 2565) และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น 38 นาย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย