ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร อาคาร บก.ทท เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร