ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

งานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564


วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนิคมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ร่วมให้การต้อนรับ มีการจัดกิจกรรม ได้แก่
- การแสดงของนักเรียนในพื้นที่
- การประกวดวาดภาพระบายสี
- การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากทุ่นระเบิด
- การมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
- การให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
- เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานของ นปท.3 ณ เนิน 538 และเป็นประธานในพิธีทำลายทุ่นระเบิดที่ได้จากการเก็บกู้