ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ข้าราชการไทยตัวอย่าง

เมื่อ 4 เม.ย.64 วันแห่งความภูมิใจ รางวัล “ ข้าราชการไทยตัวอย่าง” รางวัลสิงห์ดาวเงิน จัดโดย สว.มท. , มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย เขตหลักสี่ กทม. โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธี
พลเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก
พลโท ชูเกียรติ ช่วยเพชร