ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พระราชทาน กระเช้าสิ่งของ และแจกันดอกไม้

พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ทรงพระเจริญ 
พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ เป็นผู้อันเชิญกระเช้าสิ่งของ และแจกันดอกไม้ พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปเยี่ยมอาการป่วย พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก รอง มทภ.4